Search Menu
Home Latest News Menu
Galleries

26 hình ảnh hệ thống âm thanh qua các giai đoạn

Góc nhìn cận cảnh về sự phát triển của hệ thống âm thanh

  • Written by: Mixmag Asia | Translated by: Lam Phương
  • 24 September 2022

Chằng có gì thỏa mãn hơn việc được bùng nổ với những âm thanh? Từ sự bị ám ảnh bởi âm nhạc và cảm giác mà nó gợi lên, chúng tôi tất nhiên không thể không nghĩ đến những hệ thống âm thanh. Vì vậy, chúng tôi tạo nên một bộ sưu tập những bức ảnh cung cấp một cái nhìn cận cảnh về sự phát triển của hệ thống âm thanh.

Quay trở lại những năm 1950 ở Jamaica, Hedley Jones đã phát triển hệ thống âm thanh đầu tiên xuất phát từ niềm đam mê âm nhạc. "Những ngôi nhà của niềm vui" như cách ông gọi, đã giúp khơi dậy cả một nền văn hóa xung quanh những chiếc hộp âm thanh được chế tạo tỉ mẩn này và các kỹ sư ngày nay vẫn đang tiếp tục đổi mới cũng như mở rộng khái niệm ban đầu đó.

Kể từ hệ thống âm thanh ban đầu của Hedley Jones, một hệ thống âm thanh mới dường như xuất hiện trong mỗi thập kỷ tại các địa điểm khác nhau trên khắp thế giới. London trở thành điểm nóng cho nền văn hóa này khi phát triển mạnh mẽ trong những năm 60 và 70 nhờ những người có tầm nhìn xa như Jah Shaka, Aba Shanti-I và Channel One, trong khi Downbeat The Ruler đi tiên phong trong hệ thống âm thanh ở Hoa Kỳ. Giờ đây, các hệ thống âm thanh như Hi Fi của Mungo's ở Glasgow, Tower Of Sound của Dub-Suy ở Brooklyn và James Murphy hay hệ thống âm thanh Despacio của 2manydjs là những hệ thống âm thanh tiên tiến nhất góp phần thiết lập một tiêu chuẩn chung trên toàn cầu.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh được chúng tôi thu thập.

Load the next article
Loading...
Loading...